Chant e musica

Vista:


rebombs muntagnards

Uniun dals Grischs

inventar artichel avant man
CHF 15.00
raz
raz
inventar artichel avant man
CHF 29.00
la grischa 2 (cudesch +2  DC's
inventar be plü 1 artichels avant man
CHF 43.90
Remas // Mario pacchioli cun DC
inventar artichel avant man
CHF 35.00
Ramba Zamba set

Daniel Manzoni

inventar artichel avant man
CHF 70.00
Mamma, mamma randulinas! - Chanzunettas per uffants       ..

vallader / puter

Roth A.

inventar artichel avant man
CHF 12.00
La Grischa (cudesch + 2 DC's)

puter, surmiran, sursilvan, sutsilvan, vallader, deutsch

Corin Curschellas

inventar artichel avant man
CHF 45.00
Istorgias da Giat / Katzengeschitden

Ernst Esther Elisabeth

inventar artichel avant man
CHF 14.80
Il lung viadi (cudesch + dc)

Vallader

Clo Duri Bezzola/Pia Valär

inventar artichel avant man
CHF 45.00
Il coral - Chanzuns da baselgia

vallader

Div. cump.

inventar artichel avant man
CHF 15.00
Girumbella puter - chanzunettas, versets e gös,

puter

Div. auturAs

inventar artichel avant man
CHF 31.00
Girumbella (DC dubla) Chanzunettas e versets d'uffants

vallader / puter

Div. auturAs

inventar artichel avant man
CHF 34.00
Fluors - cudesch da chanzuns

vallader, puter

divers auturs

inventar artichel avant man
CHF 6.00
Eu sa d'üna staila - Chanzuns per cor masdà  e cor viril

vallader

Peter Appenzeller / Alfons Clalüna

inventar artichel avant man
CHF 34.00
Chanzuns per cor masdà 

vallader / puter

Könz-Denoth Maria

inventar artichel avant man
CHF 22.00
Chanzuns da cumpagnia (text)

vallader / puter / talian

divers(as) autur(a)s

inventar artichel avant man
CHF 18.00
Chanzunettas ladinas  (DC) cun cudeschet da text

puter

Cor da scolars Zuoz

inventar artichel avant man
CHF 15.00