Gesang und Musik

Ansicht:


raz
raz
Lager Artikel an Lager
CHF 29.00
Ramba Zamba set

Daniel Manzoni

Lager Artikel an Lager
CHF 70.00
Mamma, mamma randulinas! - Chanzunettas per uffants       ..

vallader / puter

Roth A.

Lager Artikel an Lager
CHF 12.00
La Grischa 1 cudesch da chant +  DC

puter, surmiran, sursilvan, sutsilvan, vallader, deutsch

Corin Curschellas

Lager Artikel an Lager
CHF 45.00
Istorgias da giat / Katzengeschichten

Ernst Esther Elisabeth

Lager Artikel an Lager
CHF 14.80
Il lung viadi (cudesch + dc)

Vallader

Clo Duri Bezzola/Pia Valär

Lager Artikel an Lager
CHF 45.00
Il coral - Chanzuns da baselgia

vallader

Div. cump.

Lager Artikel an Lager
CHF 15.00
Guardia Grischuna 1971
Lager Artikel an Lager
CHF 10.00
Girumbella puter - chanzunettas, versets e gös,

puter

Div. auturAs

Lager Artikel an Lager
CHF 31.00
Girumbella (DC dubla) Chanzunettas e versets d'uffants

vallader / puter

Div. auturAs

Lager Artikel an Lager
CHF 34.00
Fluors - cudesch da chanzuns

vallader, puter

divers auturs

Lager Artikel an Lager
CHF 6.00
Eu sa d'üna staila - Chanzuns per cor masdà  e cor viril

vallader

Peter Appenzeller / Alfons Clalüna

Lager Artikel an Lager
CHF 34.00
Chanzuns per cor masdà 

vallader / puter

Könz-Denoth Maria

Lager Artikel an Lager
CHF 22.00
Chanzuns da cumpagnia (text)

vallader / puter / talian

divers(as) autur(a)s

Lager Artikel an Lager
CHF 18.00
Chanzunettas ladinas  (DC) cun cudeschet da text

puter

Cor da scolars Zuoz

Lager Artikel an Lager
CHF 15.00
Chanzunettas e versets  per nos pitschens

vallader

Calonder M.

Lager Artikel an Lager
CHF 5.00