Uffants e giuvenils

Vista:


Chamininventar artichel avant man
toc
Baskiinventar artichel avant man
toc
Atukinventar artichel avant man
toc
Albertina e ........  Leo

Il cudesch da Flurina Plouda Lazzarini e Manuela Dorsa Crameri raquinta da quai ch'Albertina e Leo han gugent: spaghettis, curals da vaider che traglischan, il chantun da poppas en scolina, zutgerins, surtut ils cotschens, sche mamma u bab stritgan sur ses chavels, quai però mo mintgatant, plantas per rampignar e bler auter.

inventar artichel avant man
toc
Adieu, Caja

La tatta abitescha uss tar la famiglia da ses figl ensemen cun ses biadis Mira e Valentin. Caja, ses utschè da plimas d'aur ha ella er dastgà prender cun ella. Tuts han gugent Caja. In bel di mora Caja. Tuts èn trists. Ensemen cun lur tatta fan els patratgs davart la mort...  25 paginas, illustraziuns en colur.

inventar artichel avant man
toc